Privacyverklaring

Café Kromme Knilles  kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Café Kromme Knilles , en/of omdat u deze zelf via e-mail aan Café Kromme Knilles  verstrekt. Café Kromme Knilles  kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw bedrijfsnaam – Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer(s)
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres
en alle gegevens welke wij nodig zijn voor de aan u geleverde diensten en de financiële afwikkeling daarvan.

WAAROM CAFÉ KROMME KNILLES  GEGEVENS NODIG HEEFT

Café Kromme Knilles verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Café Kromme Knilles uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst/reservering, een gerechtvaardigd belang of vanwege een wettelijke verplichting.

HOE LANG CAFÉ KROMME KNILLES  GEGEVENS BEWAART

Café Kromme Knilles bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld of vanuit een wettelijke verplichting noodzakelijk is.
Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Café Kromme Knilles verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

COOKIES

Wij maken gebruik van cookies op onze website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan een website wordt opgeslagen op uw computer, tablet, smartphone of ander apparaat. Cookies worden veel gebruikt om websites te laten werken of efficiënter te laten werken.
Wij gebruiken geen cookies om u persoonlijk te volgen of om u te identificeren. Wij maken gebruik van sessiecookies om gegevens bij te houden over de inlogsessies van bezoekers van onze website.
U kunt uw internetbrowser zo instellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Houd er rekening mee dat u mogelijk geen volledig toegang hebt tot alle functionaliteiten van deze website.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Café Kromme Knilles worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Café Kromme Knilles gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Café Kromme Knilles gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Café Kromme Knilles bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

Café Kromme Knilles  heeft Google geen toestemming gegeven om via Café Kromme Knilles  verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Café Kromme Knilles zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Café Kromme Knilles neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen conform de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Café Kromme Knilles maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Café Kromme Knilles verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Café Kromme Knilles op via krommeknilles@gmail.com.

www.krommeknilles.nl  is een website van Café Kromme Knilles .

Café Kromme Knilles is als volgt te bereiken:

Vestigingsadres:         Heechein 42, 8491 EM Akkrum
Telefoon:                     0566-651381
E-mailadres:               krommeknilles@gmail.com

Reglement Cameratoezicht

Reglement downloaden (docx)